Jane – Aquila Aqualinea

Following the successful 2006 line the company of JANE has also created a new AQUALINEA SWIMWEAR collection of AQUILA swimsuits for 2007. The collection developed in co-operation with Karlovarské minerální vody addresses first of all women and girls representing the current trend of modern life. Key words of this style are youth, freshness, beauty, healthy lifestyle, care for the body and mind.

It is not only for these reasons that finalists of the Miss of the Czech Republic competition wear Aquila swimsuits.

Perfectly fitting cuts follow world trends and show the figure to full advantage. Bright colours like blue, yellow, pink and green prevail. Emphasis is put on details and decorative elements which make the swimsuits unique.

Po úspěšném 2006 řádek společnost JANE také vytvořil nový Aqualinea plavky kolekce Aquila plavek pro rok 2007.Sbírka vyvinut ve spolupráci s Karlovarské minerální vody se zabývá především žen a dívek, které představují současný trend moderního života. Klíčová slova tohoto stylu jsou mládež, čerstvosti, růženka, zdravý životní styl, péče o tělo a mysl.
 
Je to nejen z těchto důvodů, že finalisté Miss soutěže České republiky nosí Aquila plavky.

Dokonale padnoucí střihy sledovat světové trendy a ukázat postavu na plný prospěch. Jasné barvy jako modrá, žlutá, růžová a zelená přednost. Důraz je kladen na detaily a dekorační prvky, které tvoří plavky jedinečný.

Address: Martinska ctvrt 1706 744 01 Frenstat pod Radhostem
Phone: 420 556 836 878
Website: http://www.jane.cz/